Mk3 alloys x4 no tyres. FREE to a wheelie good home